Supervision

Jeg har mange års erfaring som supervisor. Sammen får vi skabt et rum, som dels tager afsæt i det eksisterende og samtidig åbner op for nye muligheder.

I supervisionen sigter vi mod, at I som ledergrupper eller medarbejdere får øje på egen praksis gennem en reflekterende proces. Supervisionen er problemafklarende og udforskende på jeres eksisterende praksis og på nye mulige veje at gå. I supervisionen er jeg optaget af dig både som professionel og som menneske. Vi har altså fokus på både den faglige og den personlige udvikling. Supervision kan foregå i grupper eller individuelt. 

e4f852ac416cde141a6fc957461b50b96 351076e4a8df2f918f1b2211cb79cc4