Om Susanne Elise Pliniussen,
pædagogisk konsulent og psykoterapeut MPF

Både som terapeut og konsulent, er jeg engageret og uhøjtidelig. Det er centralt for mig, at vi går vejen sammen, og du føler dig hjulpet. Jeg glæder mig til at høre fra dig. 

Siden 1999 har jeg arbejdet med børn, unge, forældre samt lærere og ledere. I de første ni år som folkeskolelærer for bl.a. børn med ADHD og autisme. Siden 2008 har jeg arbejdet dels som familieterapeut og efterfølgende som konsulent og terapeut i en Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i en kommune. 

Gennem de sidste 7 år har jeg med succes haft 60 børn og deres forældre i Cool Kids gruppeforløb for børn med angst. Derudover har jeg haft et hav af gruppeforløb for forældre samt individuelle familieterapiforløb. De sidste 12 år har jeg varetaget vejledning og supervision af lærere, pædagoger og ledere særligt med fokus på børn og unge med ADHD, autisme, problemskabende adfærd og angst.

Nysgerrighed på mennesker har altid været essentielt for mig både arbejdsmæssigt og privat. Handlinger og tanker kan nogle gange virke ulogiske, men min erfaring er, at når du får mulighed for at fortælle om handlingen og dine tanker, så kan det pludselig give mening, at du gør som du gør. Fortællingerne om dig selv og andre er centrale, når du mødes med mig. Min erfaring er, at netop det med at få øje på fortællingerne om dig selv og andre, kan være hjælpsomt for det, som sker i morgen. Dette gør sig gældende både i en organisation, på en arbejdsplads og hos det private menneske.

Som konsulent har jeg efteruddannelse inden for bl.a. narrativ praksis. Jeg har gode resultater i rollen som konsulent i forhold til medarbejdergrupper og ledelse med henblik på at facilitere udviklingsprocesser. Jeg har uddannelse inde for både kognitiv, systemisk og narrativ terapi samt mentaliseringsbaserede metoder. 

Både som terapeut og konsulent, er jeg engageret og uhøjtidelig. Det er centralt for mig, at vi går vejen sammen, og du føler dig hjulpet. Jeg glæder mig til at høre fra dig. 

Susanne Elise Pliniussen, pædagogisk konsulent og psykoterapeut MPF

CV

1999: Uddannet folkeskolelærer/ Københavns Dag- og Aftenseminarium

1999-2005: Folkeskolelærer Lundebjergskolen/Skovlunde; udskolingslærer samt specialcenter for børn med dysleksi og generelle indlæringsvanskeligheder

2005-2005: Folkeskolelærer Rolf Krakeskolen/Holstebro; udskolingslærer samt AKT funktion

2006-2006: Folkeskolelærer (vikariat) Langelinieskolen/Østerbro; overtog en 9. klasse som skulle føres til afgangsprøve

2006-2008: Folkeskolelærer Tinderhøjskole/Rødovre; amtsklasse for børn med ADHD og Autisme

2008-2010: Uddannelse i England i MST metode. Ansættelse som MST terapeut hos MST Danmark; MST (Multi Systemisk Terapi) i familier med højt konfliktniveau i alderen 13-17 år herunder brobygning mellem familie, skole og kommune. MST er intensiv terapi hvor sigtet er at styrke forældrerollen og hindre at den unge udvikler misbrug/kriminalitet. Denne terapiform arbejder med hele netværket omkring den unge/familien. Se evt. mere: https://vidensportal.dk/temaer/udadreagerende-adfaerd/indsatser/mst-multisystemisk-terapi

2011-: Ansættelse som konsulent ved Center For Børn og Forebyggelse Ishøj/Vallensbæk Kommune (Tidligere PPR).
Arbejdsområder/kompetencer:

  • Vejledning og supervision til pædagoger, lærere, ledelse omkring børn med ADHD og Autisme i almenområdet 
  • Uddannelse af lærere og pædagoger i metoden ”De Utrolige År: Styrker det positive samspil og relation mellem børn og pædagoger/lærere og forældre. Sigter mod at styrke barnets sociale kompetencer og deres evne til at lære selvregulering. Metoden giver konkrete redskaber til brug i det professionelle rum, herigennem kan man forebygge og reducere udadreagerende adfærd og fremme sociale og følelsesmæssige kompetencer: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-born-og-unge/om-dokumenterede-metoder/dua
  • Forældrekurser i metoden ”De Utrolige År” til forældre til børn med ADHD og/eller autisme samt til udsatte etniske minoritetsfamilier. Forældrene opnår konkrete strategier til anvendelse i deres opdragelsespraksis og forældrerolle. Effektstudier af børn i alderen 2-12 år viser signifikant forbedring i forældrenes positive relationer til deres børn, reduktion i aggressive adfærdsvanskeligheder samt forbedringer i børnenes sociale kompetencer
  • Cool Kids angstbehandling for børn med diverse angstproblematikker herunder seperationsangst, OCD, generaliseret angst samt angstbehandling til børn med ADHD og/eller autisme 
  • Individuel angstbehandling herunder angstbehandling til børn med autisme
  • Oplæg til personalegrupper omkring angst
  • Familiebehandlingsforløb til familier med børn med ADHD/Autisme 
  • Forløb med skole og hjem vedr. skolevægring https://www.folkeskolen.dk/1087729/skolevaegring-kraever-samarbejde-mellem-skole-hjem-og-forvaltninghttps://www.folkeskolen.dk/1087725/skolevaegring-de-lange-skoledage-draenede-marcus-
  • Vejledningsforløb/supervision til lærerteams i forhold til klassedynamikker, klasserumsledelse, teamsamarbejde og forældresamarbejde(evt. udtalelse igen fra tidligere..)

Jeg holder mig løbende opdateret på mit felt.
Kurser og uddannelse siden 2011: