Om Susanne Elise Pliniussen
Psykoterapeut MPF

Som terapeut er jeg engageret og uhøjtidelig. Det er centralt for mig, at vi går vejen sammen, og du føler dig hjulpet. Jeg glæder mig til at høre fra dig. 

Siden 1999 har jeg arbejdet med børn, unge, forældre samt lærere og ledere. I de første ni år som folkeskolelærer for bl.a. børn med ADHD og autisme. Siden 2008 har jeg arbejdet dels som familieterapeut og efterfølgende som konsulent og terapeut i en Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i en kommune. 

Jeg har gennem mange år haft succes med cool kids gruppeforløb for børn med angst. Derudover har jeg solid erfaring med gruppeforløb for forældre samt individuelle familieterapiforløb. Igennem mange år har jeg varetaget vejledning og supervision af lærere, pædagoger og ledere særligt med fokus på børn og unge med ADHD, autisme, problemskabende adfærd og angst.

Nysgerrighed på mennesker har altid været essentielt for mig både arbejdsmæssigt og privat. Handlinger og tanker kan nogle gange virke ulogiske, men min erfaring er, at når du får mulighed for at fortælle om handlingen og dine tanker, så kan det pludselig give mening, at du gør som du gør. Fortællingerne om dig selv og andre er centrale, når du mødes med mig. Min erfaring er, at netop det med at få øje på fortællingerne om dig selv og andre, kan være hjælpsomt for det, som sker i morgen. 

Jeg har uddannelse inde for både kognitiv, systemisk og narrativ terapi samt mentaliseringsbaserede metoder. 

 

Susanne Elise Pliniussen, pædagogisk konsulent og psykoterapeut MPF

CV

1999: Uddannet folkeskolelærer/ Københavns Dag- og Aftenseminarium med linjefag i dansk og idræt

1999-2005: Folkeskolelærer Lundebjergskolen/Skovlunde; udskolingslærer samt specialcenter for børn med dysleksi og generelle indlæringsvanskeligheder. Erfaring med børn med særlige læringsmæssige behov, og hvordan der kan bygges bro ind i almenområdet

2005-2005: Folkeskolelærer Rolf Krakeskolen/Holstebro; udskolingslærer samt AKT funktion. Erfaring med understøttende processer ind i klasserummet

2006-2006: Folkeskolelærer (vikariat) Langelinieskolen/Østerbro; overtog en 9. klasse som skulle føres til afgangsprøve. Erfaring med at understøtte og skabe tillid/tryghed i en klasse, der pludselig stod uden lærer et 1/2 år før afgangseksamen

2006-2008: Folkeskolelærer Tinderhøjskole/Rødovre; amtsklasse for børn med ADHD og Autisme. Solid erfaring i det tætte forældresamarbejde med sårbare familier. Stor erfaring i tilpasning af krav og forventninger og i at sikre et udviklende og understøttende læringsrum, hvor kompleksiteten er høj. Udviklede et vejledningssetup til lærere og pædagoger på tværs af kommunes skoler omhandlende børn med særlige behov i almenområdet

2008-2010: Uddannelse i England i MST metode. Ansættelse som MST terapeut hos MST Danmark; MST (Multi Systemisk Terapi) i familier med højt konfliktniveau i alderen 13-17 år herunder brobygning mellem familie, skole og kommune. MST er intensiv terapi hvor sigtet er at styrke forældrerollen og hindre at den unge udvikler misbrug/kriminalitet. Denne terapiform arbejder med hele netværket omkring den unge/familien. Se evt. mere: https://vidensportal.dk/temaer/udadreagerende-adfaerd/indsatser/mst-multisystemisk-terapi

2011-: Ansættelse som konsulent ved Center For Børn og Forebyggelse Ishøj/Vallensbæk Kommune (Tidligere PPR).
Arbejdsområder/kompetencer:

  • Vejledning og supervision til pædagoger, lærere, ledelse omkring børn med ADHD og Autisme i almenområdet 
  • Uddannelse af lærere og pædagoger i metoden ”De Utrolige År: Styrker det positive samspil og relation mellem børn og pædagoger/lærere og forældre. Sigter mod at styrke barnets sociale kompetencer og deres evne til at lære selvregulering. Metoden giver konkrete redskaber til brug i det professionelle rum, herigennem kan man forebygge og reducere udadreagerende adfærd og fremme sociale og følelsesmæssige kompetencer: https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/dokumenterede-metoder-born-og-unge/om-dokumenterede-metoder/dua
  • Forældrekurser i metoden ”De Utrolige År” til forældre til børn med ADHD og/eller autisme samt til udsatte etniske minoritetsfamilier. Forældrene opnår konkrete strategier til anvendelse i deres opdragelsespraksis og forældrerolle. Effektstudier af børn i alderen 2-12 år viser signifikant forbedring i forældrenes positive relationer til deres børn, reduktion i aggressive adfærdsvanskeligheder samt forbedringer i børnenes sociale kompetencer
  • Cool Kids angstbehandling for børn med diverse angstproblematikker herunder seperationsangst, OCD, generaliseret angst samt angstbehandling til børn med ADHD og/eller autisme 
  • Individuel angstbehandling herunder angstbehandling til børn med autisme
  • Oplæg til personalegrupper omkring angst
  • Familiebehandlingsforløb til familier med børn med ADHD/Autisme og/eller angst
  • Forløb med skole og hjem vedr. skolevægring https://www.folkeskolen.dk/1087729/skolevaegring-kraever-samarbejde-mellem-skole-hjem-og-forvaltninghttps://www.folkeskolen.dk/1087725/skolevaegring-de-lange-skoledage-draenede-marcus-
  • Back2School forløb; intensivt forløb rettet mod skolevægring med afsæt i kognitiv terapi
  • Vejledningsforløb/supervision til lærerteams i forhold til klassedynamikker, klasserumsledelse, teamsamarbejde og forældresamarbejde

 

2018: Skolebetyrelses medlem, næstformand; Repræsentant for forældre/børn i skolens kompetencecenter ASF

2020 -: Formand for skolebestyrelse; Dagsorden, mødefacilitering, tilsyn og udviklingsprocesser. Herunder tæt ledelsessamarbejde og dialog med det politiske niveau

2020: Selvstændig psykoterapeut med speciale i angst, ADHD og autisme

Jeg holder mig løbende opdateret på mit felt.
Kurser og uddannelse siden 2011: