Konsulentydelser

  • Foredrag og oplæg; tematikker centreret omkring ADHD, Autisme, angst, forældreroller

  • Facilitator ved procesudvikling; Kan være I gør jer tanker om nye veje at gå i jeres organisation. Her kan en procesudvikling være brugbar for at få afklaret nærmere, hvad I egentlig gerne vil

  • Teamsamarbejde; kan også tænkes som personalepleje hvor vi kigger teamsamarbejdet efter i sømmene og medarbejdergruppen får afstemt med hinanden, hvad I er gode til, og hvad I gerne vil stå for. Indimellem opstår der konflikter i teamsamarbejde, hvor det kan være hjælpsomt at trække en udefrakommende ind til at facilitere en proces, hvor I bliver klogere på jer selv, hinanden og dermed også på, hvorfor konflikterne opstår. På baggrund af det bliver det ofte muligt at begynde at tale om, hvor I gerne vil bevæge jer hen sammen, og hvordan det bliver muligt til trods for forskellighederne
Susanne Elise Pliniussen, pædagogisk konsulent og psykoterapeut MPF