Familieterapi og vejledning

De fleste henvendelser jeg får er ud fra en bekymring for et barn eller ung i familien. Ofte har I som forældre prøvet mange tiltag af – alle med fokus på barnet, men situationen opleves fastlåst. 

I oplever måske barnets adfærd som uhensigtsmæssig eller med stor bekymring for mistrivsel og ensomhed hos jeres barn. I bliver som forældre ofte både frustrerede, kede af det, bekymrede og beskriver et til tider højt konfliktniveau mellem jer forældre og barnet samt forældrene imellem.

I familieterapi kigges der aldrig på barnet alene. Jeg betragter altid barnets reaktioner som meningsfulde, og i familieterapien søger jeg altid efter at forstå denne mening og hjælpe jer som forældre med også at forstå meningen. Det bliver et kærligt og omsorgsfuld blik indad;

Hvor oplever I som forældre at komme til kort?

Hvilke værdier er vigtige for jer, og hvad står muligvis i vejen for dette…?

Samtalerne kan tage sig forskelligt ud; det er primært jer som forældre, der deltager i samtalerne. Når det giver mening, er barnet deltagende, men også andre kan inddrages fx søskende, bedsteforældre, lærere, venner af familien m.fl. Jeg veksler mellem forskellige metodikker, og I får altid konkrete strategier og værktøjer. Min praksis ligger i Ballerup, men der kan laves aftale om, at samtalerne foregår hjemme hos jer. Jeg køre ud til følgende områder; Værløse, Måløv, Ballerup og Farum.

IMG_20200619_141811