ADHD & Autisme

Hvis I er forældre til et barn med ADHD og/eller autisme, trækker jeg på mine mange års erfaring fra det specialiserede område. 

Vi tager afsæt i den hverdag, I har, og I får konkrete værktøjer til at gøre hverdagen nemmere og mindre konfliktfyldt. Nogle af de problematikker, jeg typisk møder, handler om; 

”Vores morgener kokser altid, der er ALTID kæmpe konflikter, når han skal ud ad døren” 

”Han siger NEJ til alting – han nægter bare, og vi kan ikke bede ham om noget uden der kommer stor konflikt” 

”Jeg kommer til at råbe virkelig højt, for jeg bliver bare SÅ presset”

 ”Nogen gange flejner han helt ud og kaster med ting, bagefter falder han helt sammen og græder” 

”Hun taler SÅ grimt til mig og virker bare helt ligeglad”

 Måske kan I genkende jer selv i noget af det? Min oplevelse er at udfordringerne kan være mangeartet. Sammen tager vi afsæt i jeres hverdag, og I vil få specifikke metoder til at håndtere disse udfordringer. 

cof

Angst hos børn/unge med ADHD og/eller Autisme:

Angst er en af de hyppigste komorbide lidelser for børn og unge med ADHD og/eller autisme. Der er en markant forhøjet risiko for at udvikle angst, når du har enten ADHD og/eller autisme. Vi laver et generelt serviceeftersyn i barnets/den unges liv, da min erfaring er, at angsten oftest kommer som en belastningsreaktion på det miljø, som barnet/den unge indgår i til daglig. Det vil sige, at vi både kigger på den skolesammenhæng jeres barn indgår i samtidig med hjemmemiljøet. 

Jeg vil altid anbefale jer at have kontakt med kommunens pædagogiske psykologiske rådgivning, og jeg deltager gerne i netværksmøder på skolen. Angst hos børn/unge med ADHD og/eller autisme kan resultere i skolevægring.